top of page

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

Provozovatelka obchodu MéxicoMágico, Gabriela Galán Robles, se sídlem Umělecká 1005/5, 170 00 Praha 7, IČ 07093373, zapsané u Živnostenského úřadu městské části Praha 1 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) dbá na ochranu osobních údajů, které nám v souvislosti s objednávkou v eshopu na adrese www.mexicomagico.cz poskytujete.

 

Zpracovávány jsou především tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy.

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů Správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 

COOKIES

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Snímek obrazovky 2020-10-26 v 11.14.48.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

 

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby, zejména IT, právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Případně to mohou být další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

 

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • na přenositelnost údajů,

  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

bottom of page